SZKOLENIA
  - obsługa piły motorowej
  - obsługa kosiarki spalin.
 USŁUGI
kompleksowe przygotowanie urządzeń do odbioru U.D.T
wynajem wózka widłowego TOYOTA 1,5 t
profesjonalne opinie w sprawach wypadków drogowych  i szkód komunikacyjnych
szkolenia BHP

DORADZTWO

I RZECZOZNAWSTWO

wyceny maszyn 

i urządzeń

 

Kurs na żuraw przenośny ( kurs na hds )

Żurawie przenośne są urządzeniami o napędzie hydraulicznym. Instalowane są zazwyczaj na pojeździe i przeznaczone do załadunku i wyładunku tego pojazdu za pomocą haka lub innego elementu chwytnego.

Kurs na hds obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczną naukę obsługi urządzenia.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce do zajęć praktycznych wykorzystujemy własny żuraw hds.

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych, należy zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją UDT. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych. 

Wózek widłowy fotografie, zdjęcia stockowe, Wózek widłowy obrazy royalty-free (depositphotos.com)